Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRmk2qVlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Savista

www. savista.com.vn

Work in HR? Promote Your Company Profie

  • hZWYmJRmk2qVlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlvcZtqb7Cx

Company Menu

Why Savista?

SAVISTA được khách hàng là các chủ sở hữu – chủ đầu tư, ban quản trị - đánh giá là một trong số ít các đơn vị quản lý bất động sản có uy tín, đảm bảo chất lượng tại Việt Nam:

11 tòa nhà văn phòng, với tổng diện tích sàn thương mại và văn phòng cho thuên trên 200.000 m2, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 95%.

23 cao ốc chung cư, với trên 11.000 căn hộ...See more 

Inside review about Savista

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
hZWYmJRmk2qVlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...